Oznakowanie rękawic ochronnych

Oznakowanie rękawic ochronnych

Większość z nas wie, że rękawice ochronne to środki ochrony indywidualnej i powinny być oznakowane znakiem CE. Na rękawicach znajduje się jednak często wiele innych symboli, których znaczenie nie każdemu jest znane.

Oznakowanie rękawic ochronnych powinno zawierać następujące informacje:

  • nazwę, znak handlowy lub inne dane określające producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela,
  • nazwę rękawicy lub jej symbol pozwalający użytkownikowi zidentyfikować produkt z jego producentem lub autoryzowanym przedstawicielem,
  • oznaczenie wielkości,
  • oznaczenie „CE”,
  • znak graficzny (wraz z kodem cyfrowym w przypadku odporności na czynniki mechaniczne i termiczne).

ROZMIAR

Standardowo rozmiar jest oznaczony liczbą od 5 do 12, przy czym im większa rękawica. Niektórzy producenci poza liczby oznaczającej rozmiar stosują również  kod barwny. Przykładem może być tutaj system stosowany przez firmę Procurator.

Źródło: Katalog ochrona rąk – Procurator BHP (www.procurator.pl)

Oznaczenie „CE”

Znak ten umieszczony jest na prawie wszystkim co nas w tej chwili otacza. Ale wbrew pozorom oznakowanie CE wcale nie jest łatwe do rozpoznania, a wszystko to za sprawą kraju środka i prawie bliźniaczego znaku „China Export”.

Źródło: Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/CE_mark)

Znak graficzny

Oznakowanie to wskazuje na właściwości ochronne rękawic wobec różnych zagrożeń. Przy niektórych znakach umieszczony jest również kod cyfrowy oznaczający poziomem ochrony na określony parametr.

a) rękawice chroniące przed uszkodzeniami mechanicznymi

Pod piktogramem umieszczony jest kod 4-cyfrowy, którego kolejne cyfry oznaczają odporność na działanie czynników mechanicznych (A – ścieranie, B – przecięcie, C – rozdarcie, D – przekłucie)

b) rękawice chroniące przed przecięciem przy uderzeniu

c) rękawice chroniące przed przecięciem piłą łańcuchową

Rękawica spełniająca tą normę powinna być oznaczona piktogramem, przy którym powinna być umieszczona cyfra oznaczająca klasę ochrony (od 0 do 4), czyli klasę prędkości łańcucha, przy której wykazano odporność rękawic na przecięcie.

d) rękawice chroniące przed zagrożeniami termicznymi

EN 407

e) rękawice chroniące przed zimnem

EN 511

f) rękawice z materiału izolacyjnego:

EN 60903

Jeżeli stosuje się oznaczenie barwne rękawic to kolor podwójnego trójkąta powinien być zgodny z następującym kodem:
klasa 00 – kolor beżowy,
klasa 0   – kolor czerwony,
klasa 1   – kolor biały,
klasa 2   – kolor żółty,
klasa 3   – kolor zielony,
klasa 4   – kolor pomarańczowy.

g) rękawice chroniące przed promieniowaniem jonizującym i skażeniami promieniotwórczymi

EN 421

h) rękawice chroniące przed czynnikami biologicznymi

i) rękawice chroniące przed czynnikami chemicznymi

Wyznaczanie odporności na przenikanie chemikaliów

Wyznaczanie odporności na działanie substancji chemicznej

 

Udostępnij