Oznaczenia egzaminu spawacza

Oznaczenia egzaminu spawacza


Świadectwo Egzaminu Spawacza zawiera szereg oznaczeń, które opisują zakres egzaminu i uprawnień.
Nie każdy wie, co oznaczają poszczególne pozycje w symbolu.


Szkolenie i egzaminowanie spawaczy odbywa się zgodnie z normami PN-EN 287-1 i PN-ISO 9606-2. Egzamin obowiązkowo przewiduje część praktyczną, w której należy wykonać złącze, poddawane następnie badaniom wizualnym i niszczącym. Ocena pozytywna próbki egzaminacyjnej kwalifikuje zdającego do egzaminu teoretycznego, który jednak nie jest obowiązkowy.

Po zdanym egzaminie spawacz otrzymuje Świadectwo Egzaminu Spawacza oraz Książkę Spawacza.

Uprawnienia są ważne przez 2 lata. Po tym czasie należy przeprowadzić ich weryfikację na następne dwa lata.

Świadectwo Egzaminu Spawacza ważne jest we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Świadectwo Egzaminu Spawacza zawiera szereg oznaczeń, które opisują zakres egzaminu i uprawnień.

Przykłady oznaczeń:

Nr normy Metoda spawania Rodzaj wyrobu Rodzaj spoiny Grupa materiałowa Rodzaj spoiwa Grubość złącza Średnica złącza Pozycja spawania Sposób wykonania spoiny 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,11
PN-EN 287-1 111 P BW 1.1 R t10.0 PF ss, nb
PN-ISO 96906-2 141 T BW 23 S t6.0 D57 PF ss, nb
PN-EN 287-1 311 T BW 1.1 S t4.0 D50 H-LO45 ss, nb
PN-EN 287-1 135 T BW 1.1 S t5.0 D150 PA ss, nb

Opis oznaczeń:  

1. Numer normy według której odbył się egzamin:

EN 287-1 Stal

EN 287-2 Aluminium i stopy aluminium

EN ISO 9606-3 Miedź i stopy miedzi

EN ISO 9606-4 Niekiel i stopy niklu

EN ISO 9606-5 Tytan i stopy tytanu

Powrót do tabeli: Przykłady oznaczeń

 

2. Metody spawania:

111 – spawanie łukowe elektrodą otuloną

114 – spawanie łukowe samo osłonowe

121 – spawanie łukiem krytym drutem elektrodowym

131 – spawanie metodą MIG

135 – spawanie metodą MAG

136 – spawanie w osłonie gazu aktywnego drutem proszkowym

137 – spawanie w osłonie gazu obojętnego drutem proszkowym

141 – spawanie metodą TIG

311 – spawanie gazowe acetylenowo – tlenowe

15 – spawanie plazmowe

Powrót do tabeli: Przykłady oznaczeń

 

3. Rodzaj złącza egzaminacyjnego:

P – blacha

T – rura

Powrót do tabeli: Przykłady oznaczeń

 

4. Rodzaj spoiny:

BW – spoina czołowa

FW – spoina pachwinowa

Powrót do tabeli: Przykłady oznaczeń

 

5. Grupy materiałowe wg PN-CR ISO 15608:

 

 

Grupa Podgrupa Typ stali
1 Stale o granicy plastyczności ReH≤460N/mm2i zawartości pierwiastków w %:C≤0,25; Si≤0,6; Mn≤1,7; Mo≤0,7; S≤0,045; P≤0,045; Ni≤0,5; Cu≤0,4; Cr≤0,3; Nb≤0,05; V≤0,12; Ti≤0,05
1.1 Stale o granicy plastyczności ReH≤275N/mm2
1.2 Stale o granicy plastyczności 275N/mm2eH≤360N/mm2
1.3 Stale drobnoziarniste o granicy plastyczności ReH≥360N/mm2
1.4 Stale trudnordzewiejące o dopuszczalnej zawartości pierwiastków stopowych jak dla grupy 1
2 Stale termomechaniczne obrabialne, drobnoziarniste i staliwa o granicy plastyczności ReH≥360N/mm2
2.1 Stale termomechaniczne obrabialne, drobnoziarniste i staliwa o granicy plastyczności 360N/mm2eH≤460N/mm2
2.2 Stale termomechaniczne obrabialne, drobnoziarniste i staliwa o granicy plastyczności ReH>460N/mm2
3 Stale ulepszane cieplnie i utwardzane wydzieleniowo z wyjątkiem stali nierdzewnych o granicy plastyczności ReH≥360N/mm2
4 Stale niskowanadowe Cr-Mo-Ni o zawartości Mo≤0,7% i V≤0,1%
5 Stale Cr-Mo bez wanadu o zawartości C≤0,35%
6 Stale Cr-Mo z dużą zawartością wanadu
7 Stale ferrytyczne, martenzytyczne lub utwardzane wydzieleniowo o zawartości C≤0,35% i 10,5≤Cr≥30%
8 Stale austenityczne nierdzewne
9 Stale niklowe o zawartości niklu Ni≤10,0%
9.1 Stale niklowe o zawartości niklu Ni≤3,0%
9.2 Stale niklowe o zawartości niklu 3,0
9.3 Stale niklowe o zawartości niklu 8
10 Stale austenityczno ferrytyczne (duplex)
11 Stale jak w grupie 1, lecz o zawartości 0,25%
21 Czyste aluminium o zawartości ≤1% zanieczyszczeń lub składników stopowych
22 Stopy nie obrobione cieplnie
22.1 Stopy aluminium z manganem
22.2 Stopy aluminium z magnezem o zawartości Mg≤1,5%
22.3 Stopy aluminium z magnezem o zawartości 1,5
22.4 Stopy aluminium z magnezem o zawartości Mg>3,5%
23 Stopy obrobione cieplnie
23.1 Stopy aluminium z magnezem i krzemem
23.2 Stopy aluminium z cynkiem i magnezem
24 Stopy aluminium z krzemem i miedzią o zawartości Cu≤1%
24.1 Stopy aluminium z krzemem o zawartości 5%
24.2 Stopy aluminium z krzemem i magnezem o zawartości Cu≤1%, 5%
25 Stopy aluminium z krzemem i miedzią o zawartości 5%
26 Stopy aluminium z miedzią o zawartości 2%

Powrót do tabeli: Przykłady oznaczeń

 

6. Materiał dodatkowy:

Nm bez materiału dodatkowego
Druty i pręty
S drut lity/pręt
Elektrody – typ otuliny
ABCRRARBRR

RC

otulina kwaśnaotulina zasadowaotulina celulozowaotulina rutylowaotulina rutylowo – kwaśnaotulina rutylowo – zasadowaotulina rutylowa gruba

otulina rutylowo – celulozowa

Druty proszkowe – typ mieszanki proszkowej
BMPRVWY

Z 

zasadowaproszek metalowyrutylowa, żużel szybko krzepnącyrutylowa, żużel wolno krzepnącyrutylowa lub zasadowa (fluorki)zasadowa (fluorki żużel wolno krzepnący)zasadowa (fluorki żużel szybko krzepnący)

inne rodzaje mieszanek

Powrót do tabeli: Przykłady oznaczeń

 

7. Zakres uprawnień wynikający z grubości materiału:

Grubość złącza dla stali:

Zakres uprawnień dla spoin czołowych BW

Grubość /mm/ Zakres uprawnień /mm/
t<3 od t do 2t1)
3≤t≤12 od 3 do 2t2)
t>12 ≥5
  1. dla spawania metodą 311: od t do 1,5t
  2. dla spawania metodą 311: od 3 do 1,5

 

Zakres uprawnień dla spoin pachwinowych FW

Grubość /mm/ Zakres uprawnień /mm/
t<3 od t do 3
t≥3 ≥3

 

Grubość złącza dla aluminium i jego stopów:

Zakres uprawnień dla spoin czołowych BW

Grubość /mm/ Zakres uprawnień /mm/
 t≤6 od 0,5t do 2t
t>6 ≥6

 

Zakres uprawnień dla spoin pachwinowych FW

Grubość /mm/ Zakres uprawnień /mm/
t<3 od t do 3
t≥3 ≥3

Powrót do tabeli: Przykłady oznaczeń

 

8. Zakres uprawnień wynikający z średnicy materiału:

Zakres uprawnień dla średnicy złącza egzaminacyjnego:

Średnica złącza /mm/ Zakres uprawnień /mm/
D≤25 od D do 2D
D>25 ≥0,5D (min. 25mm)

Powrót do tabeli: Przykłady oznaczeń

 

9. Pozycje spawania:

Pozycje spawania blach
Spoiny czołowe
PAPCPEPFPG podolnanaściennapułapowapionowa, z dołu do górypionowa, z góry na dół
Pozycje spawania blach
Spoiny pachwinowe
PAPBPDPFPG podolnanabocznapułapowapionowa, z dołu do górypionowa, z góry na dół
Pozycje spawania rur
Spoiny czołowe
PAPCPFPGH-L045J-L045 Rura: obrotowa; Oś: pozioma; Spoina: podolnaRura: stała; Oś: pionowa; Spoina: naściennaRura: stała; Oś: pozioma; Spoina: pionowa z dołu do góryRura: stała; Oś: pozioma; Spoina: pionowa z góry do dołuRura: stała; Oś: pochyła; Spoina: z dołu do góryRura: stała; Oś: pochyła; Spoina: z góry na dół
Pozycje spawania rur
Spoiny pachwinowe
PAPBPBPDPFPG Rura: obrotowa; Oś: pochyła; Spoina: podolnaRura: obrotowa; Oś: pionowa; Spoina: nabocznaRura: stała; Oś: pionowa; Spoina: nabocznaRura: stała; Oś: pionowa; Spoina: okapowaRura: stała; Oś: pozioma; Spoina: pionowa z dołu do góryRura: stała; Oś: pozioma; Spoina: pionowa z góry na dół

Powrót do tabeli: Przykłady oznaczeń

 

 

10,11. Sposób wykonania spoiny:

ss – spawanie jednostronne

bs – spawanie dwustronne

nb – spawanie bez podkładki

mb – spawanie na podkładce

gb – spawanie z zabezpieczeniem grani gazem formującym

sl – spawanie jednościegowe (dla spoin pachwinowych)

ml – spawanie wielościegowe (dla spoin pachwinowych)

lw – spawanie w lewo dla metody 311

rw – spawanie w prawo dla metody 311

gg – spawanie ze żłobieniem lub szlifowaniem warstwy graniowej

ng – spawanie bez żłobienia i szlifowania warstwy graniowej

Powrót do tabeli: Przykłady oznaczeń

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Stale niklowe o zawartości niklu Ni≤3,0%
Udostępnij