Odpisy na ZFŚS w 2009 r.

Odpisy na ZFŚS w 2009 r.

Kwotę bazową do ustalenia tegorocznych odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej z drugiego półrocza 2008 r. – 2666,77 zł.

Podstawowy odpis na fundusz socjalny w bieżącym roku na osobę zatrudnioną w normalnych warunkach pracy wynosi 1004,04 zł, a w szczególnie uciążliwych – 1333,39 zł.

Kwota odpisu w przypadku pracowników młodocianych wynosi:

  • w pierwszym roku nauki  –  133,34 zł
  • w drugim roku nauki – 160,01 zł
  • w trzecim roku nauki – 186,67 zł.

Dobrowolne zwiększenia odpisu podstawowego

  • na 1 inwalidę I lub II grupy (znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności) wynosi – 1166,71 zł
  • na 1 emeryta i rencistę objętego opieką socjalną – 166,67 zł
Udostępnij