Minimalne wynagrodzenie w 2012 r.

Minimalne wynagrodzenie w 2012 r.

Minimalne wynagrodzenie pracowników w 2012 r.

Od 1 stycznia 2012 r. pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy nie może otrzymać za swoją pracę mniej niż:

  • 1200 zł – w pierwszym roku pracy, co stanowi 80% płacy minimalnej,
  • 1500 zł – w każdym kolejnym roku zatrudnienia 100% płacy minimalnej.
Udostępnij