Kiedy przeprowadza się i ile trwa instruktaż ogólny?

Kiedy przeprowadza się i ile trwa instruktaż ogólny?

Instruktaż ogólny przeznaczony jest dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy i powinien być zrealizowany przed dopuszczeniem ich do wykonywania pracy. Uczestnicy szkolenia to nie tylko nowo przyjmowani pracownicy, ale także studenci odbywający praktykę oraz uczniowie szkół zawodowych zatrudniani w celu praktycznej nauki zawodu.
Szkolenie ogólne trwa minimum 3 godziny lekcyjne i przekazuje wiedzę o podstawowych przepisach bhp zawartych w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy, o przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w danym zakładzie pracy, a także o zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Udostępnij