Jakie są rodzaje szkoleń?

Jakie są rodzaje szkoleń?

Szkolenia dzielą się na wstępne i okresowe. Szkolenia wstępne dzielą się na instruktarz ogólny i stanowiskowy. Szkolenia okresowe dzielą się na pierwsze oraz kolejne szkolenie okresowe.

Udostępnij