Jakie działania powinien podjąć pracodawca?

Jakie działania powinien podjąć pracodawca?

Każdy pracodawca powinien jak najszybciej:

  • dokonać inwentaryzacji posiadanych maszyn,
  • określić zakres prac koniecznych, by dostosować maszyny do wymagań minimalnych,
  • podjąć decyzję czy opłacalna jest modernizacja danej maszyny, czy też należy wyeliminować ją z użytkowania, zanim zrobi to np. uprawniony organ kontroli,
  • dokonać oceny zmodernizowanych maszyn pod kątem bezpieczeństwa pracy.
Udostępnij