Czy pracownicy służby bhp muszą ukończyć jakieś szkolenia?

Czy pracownicy służby bhp muszą ukończyć jakieś szkolenia?

Wszyscy pracownicy służby bhp, niezależnie od zajmowanego stanowiska, muszą ukończyć specjalne szkolenie w dziedzinie bhp przewidziane dla takich pracowników.

Udostępnij