Co rozumieć pod pojęciem użytkowania maszyn?

Co rozumieć pod pojęciem użytkowania maszyn?

Użytkowanie maszyn oznacza wykonywanie wszelkich czynności związanych z maszyną, w szczególności jej uruchamianie lub zatrzymywanie, posługiwanie się nią, transportowanie, naprawianie, modernizowanie, modyfikowanie, konserwowanie i obsługiwanie, w tym także czyszczenie.

Udostępnij