Co powinna zawierać dokumentacja oceny ryzyka zawodowego?

Co powinna zawierać dokumentacja oceny ryzyka zawodowego?

Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego powinna zawierać następujące grupy informacji:
– charakterystykę stanowiska
– informacje dotyczące identyfikacji zagrożeń
– szacowanie parametrów ryzyka i jego wartościowanie
– informacje dotyczące kryteriów akceptacji oraz poziomu ryzyka akceptowalnego
– środki ochrony konieczne do zlikwidowania zagrożeń lub zmniejszenia ryzyka
– wynik końcowy oceny ryzyka oraz zalecenia dotyczące monitorowania ryzyka i jego okresowej oceny
– przepisy i normy lub wytyczne stosowane przy ocenie ryzyka

Udostępnij