Bezpieczeństwo pracowników

Bezpieczeństwo pracowników

Państwowa Inspekcja Pracy przygotowała dla przedsiębiorców zatrudniających do 10 pracowników specjalny program, w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracodawców i ich pracowników.

Państwowa Inspekcja Pracy przygotowała prewencyjny program: „Przestrzeganie prawa pracy w małych zakładach”. Program ma na celu zachęcenie pracodawców do samodzielnego zapoznania się z wymaganiami stawianymi przez prawo pracy oraz dostosowania do niego swoich zakładów.

Program jest oparty na zasadzie samokontroli. Przedsiębiorca sam identyfikuje problemy i nieprawidłowości, występujące w jego zakładzie, ocenia ich skalę i określa sposoby i terminy ich likwidacji. Podczas wykonywania tych czynności może skorzystać z pomocy inspektora pracy jako eksperta, a także z przygotowanych przez Państwową Inspekcję Pracy narzędzi: „Listy kontrolnej z komentarzem” i „Oceny ryzyka w pięciu krokach”.

Pracodawca biorący udział w programie zyskuje bezpłatnie:

  • wiedzę z zakresu prawa pracy i ochrony pracy;
  • informacje, o tym, jakie wymagania prawne i standardy bhp należy spełnić, aby uczynić zakład pracy bardziej bezpiecznym;
  • materiały informacyjno-szkoleniowe;
  • szkolenie, podczas którego dowie się, jak korzystać z przygotowanych przez Państwową Inspekcję Pracy materiałów;
  • pomoc inspektora pracy.

W programie mogą wziąć udział przedsiębiorcy, zatrudniający do 10 pracowników, prowadzący zakłady usługowe i produkcyjne, z których działalnością wiążą się zagrożenia zdrowotne i zawodowe oraz gdzie sami mogą wykonywać zadania służby bhp.

Aby wziąć udział w programie należy wypełnić kartę zgłoszenia i dostarczyć ją do najbliższego okręgowego inspektoratu pracy.

Udostępnij